آگهی خرید و فروش

برای آگهی فروش خوردروی خود، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام برای تعیین رمز، به ایمیل شما لینکی ارسال می شود که باید تایید کرده و رمز ورود خود را انتخاب کنید. در ابتدا، برای آگهی خودروی خود لینک روبه رو را کلیک کنید.  کلیک کنید.