کمپین بازدید عیدانه نوروز 99 ام جی

شرکت ویرا موتور( نمایندگی 1011 ام جی) ارائه دهنده خدمات و قطعات ام جی در ایران درنظر دارد پیش از آغاز سال نو و سفرهای نوروزی بازدید فنی خودروهای ام جی  را به صورت رایگان برگزار نماید .

شرکت ویرا موتور خدماتی را به مناسبت آماده سازی خودروهای ام جی  در این بهار نو تدارک دیده است تا مشتریان ام جی  آسوده خاطر از سفرهای نوروزی و جذابیت های آن استقبال نمایند. لذا از مشتریان محترم دعوت می گردد تا در نمایندگی شرکت ویرا موتور از تاریخ 98/11/28  الی98/12/5 حضور به هم رسانند.
خدمات فوق شامل :
–  بازدید فنی خودرو به صورت رایگان مطابق چک لیست ذیل  (شامل خودروهای شرکتی و غیر شرکتی )
–   تست با دستگاه عیب یاب رایگان (شامل خودروهای شرکتی و غیر شرکتی )
– 50٪ تخفیف دراجرت خدمات  سرویس های دوره ای ( شامل خودروهای غیرشرکتی )

– 10٪ تخفیف در قطعات مصرفی سرویس های دوره ای ( شامل خودروهای غیرشرکتی )

بازدید و بررسی طبق چک لیست ذیل :